De Sjællandske Jernbaner

Herunder landets første jernbane

27. juni 1847 København - Roskilde

27. april 1856 Roskilde - Korsør

22. juli 1863 København - Klampenborg

1. oktober 1863 Hellerup - Lyngby

9. juni 1864 Lyngby - Helsingør

4. oktober 1870 Roskilde - Masnedsund

30. december 1874 Roskilde - Kalundborg

17. juni 1879 Frederiksberg - Frederikssund

Den 1 januar 1880 overtoges disse baner af Staten, som forsatte driften under det samme navn som hidtil - uafhængigt af Statsbanerne i Jylland - Fyn.

Fra 1884 fik De Sjællandske Statsbaner dog fælles frimærke med Jydsk - Fynske Statsbaner ; - og disse frimærkers vandmærke "JFJ" blev derfor ændret til D S B.

Først i 1885 samledes alle Statsbaner under en fælles ledelse : Generaldirektoratet i København.

Nr. 1. 8 skilling blå.

1866 tk 12

Nr. 2. 12 skilling brun.

1866 tk 12

 
Nr. 1A. 8 skilling blå.

1873 tk 12½

Nr. 2A. 12 skilling brun.

1873 tk 12½

Nr. 3. 20 øre blå

1875 tk 12½ x 123/4